Yrityksen ja yhteisön viestinnästä vahva kilpailutekijä - aloita henkilöstön valmennuksella!

 

 

Viestintä eli vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on yrityksen tai yhteisön kilpailutekijöistä se, jonka avulla erottaudutaan markkinoilla ja koko toimintaympäristössä. Henkilöstön koulutus ja valmennus ovat avainasemassa rakennettaessa viestinnästä menestystekijä, jota muiden on mahdotonta kopioida.

 

 

Heliet Oy kouluttaa ja valmentaa yrityksiä ja yhteisöjä seuraavilla osa-alueilla

 

- markkinointiviestintä

- yrityksen kokonaisvaltainen viestintä

- kulttuurienvälinen viestintä

- Intia ja sen liiketoimintakulttuuri

- koulutus- ja valmennusohjelmien kehittäminen

- toimintaoppiminen, Action Learning

 

 

Heliet Oy:n toimintamuotoja ovat

 

- luennot ja työpajat

- pitempiaikaiset valmennukset

- henkilökohtaiset sparraukset

- erilaiset kehittämisprojektit

 

 

Heliet Oy:n yhteistyöverkoston kautta koulutuksiin ja valmennuksiin voidaan sisällyttää markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden erikoisosaamista organisaation tarpeiden mukaan. 

 

Valmennukset voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

 

 

 

 

 

 

Koulutus ja valmennus 

 

Markkinointi ja viestintä organisaation menestystekijänä

 

Tämä on suosittu, koko henkilöstölle tarkoitettu päivän koulutus yrityksen kokonaisvaltaisesta viestinnästä, sen tavoitteista, sisällöstä ja merkityksestä organisaation menestymiselle.

Tästä hyötyvät kaikki.

 

 

Kulttuurienvälinen viestintä

Intercultural communication

 

Tämä on antoisa, päivän kestävä perusvalmennus kaikille, jotka tarvitsevat työssään kulttuurienvälisen viestinnän perustietoja.

 

Koulutus sopii erinomaisesti

kansainvälisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille, jossa työskentelee useita eri kansallisuuksia. Koulutus voidaan toteuttaa suomeksi ja englanniksi.