Viestinnän ja markkinoinnin koulutus ja valmennus

 

 

Heliet Oy on erikoistunut markkinoinnin ja viestinnän koulutukseen ja valmennukseen seuraavilla neljällä alueella.

 

Huom! Koulutukset räätälöidään aina toimeksiantajan tarpeiden mukaan. Yhteistyöverkoston osaaminen on myös käytettävissä.

 

 

 

Markkinointiviestintä

 

Mitä: Tavoitteena on luoda kokonaiskuva markkinointiviestinnän roolista, merkityksestä ja sisällöstä osana yritystoimintaa ja markkinointia sekä osana organisaation kokonaisviestintää.

Markkinointiviestinnän strategiseen suunnitteluun perehdytään systemaattisen suunnitteluprosessin avulla.

 

Kenelle: Tästä koulutuksesta hyötyvät kaikki markkinoinnin ja markkinointiviestinnän parissa työskentelevät. Tämä sopii erinomaisesti myös tiedottajille ja kaikille yritysviestinnän parissa toimiville.

 

Miten: 1-2 päivän peruspaketti ja pitemmät, räätälöidyt valmennukset organisaation tarpeisiin.


 

 

Yrityksen tai yhteisön kokonaisvaltainen viestintä

 

Mitä: Tavoitteena on luoda selkeä kokonaiskuva organisaation viestinnästä, joka kattaa markkinointiviestinnän, yritysviestinnän sekä sisäisen viestinnän eli työyhteisöviestinnän.

 

Kenelle: Koulutus sopii erinomaisesti koko henkilöstölle viestinnän merkityksen ja sisällön ymmärtämiseksi. Koulutus ja valmennus sopii hyvin johdolle ja esimiehille sekä taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietotekniikan, hoiva-alan tai muun asiantuntija-alueen ammattilaisille. 

 

Miten: 1/2-1 päivän peruspaketti ja pitemmät, räätälöidyt valmennukset organisaation tarpeisiin.

  

 

 

Kulttuurienvälinen viestintä

 

Mitä: Tavoitteena on perehtyä kulttuurienväliseen viestintään ja kehittää valmiuksia kohdata ja toimia eri kulttuureja edustavien henkilöiden kanssa.

 

Kenelle: Kansainvälisille yrityksille ja yhteisöille sekä kotimaassa toimiville organisaatioille, joissa työskentelee eri kulttuurien edustajia. Sopii koko henkilöstölle, monikulttuuriselle osastolle ja tiimille sekä työkomennukselle lähteville.

 

Miten: 1-2 päivän peruskoulutus, pitemmät valmennukset sopimuksen mukaan. Koulutukset voidaan toteuttaa suomen ja englannin kíelellä, Suomessa tai ulkomailla. 

 

Maakohtaiset koulutukset:

Intia ja sen liiketoimintakulttuuri

Cultural Intelligence - India

 

 

 

Koulutusohjelmien suunnittelu ja kehittäminen

 

Mitä: Yrityksille asiantunteva lisäresurssi henkilöstön koulutuksen ja valmennuksen sisällön ja rakenteen suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Koulutusorganisaatioille markkinoinnin ja viestinnän sekä kulttuurienvälisen viestinnän luentoja, tutorointia ja projektitöiden ohjausta.

 

Kenelle: Yrityksille, yhteisöille sekä koulutusorganisaatioille.

 

Miten: Sopimuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

.

 

Toiminta-
oppiminen

 

 

Toimintaoppiminen eli Action Learning ja sen soveltaminen koulutukseen ja valmennukseen ovat Heliet Oy:n osaamista.

 

Valmennuksen aikana laaditaan konkreettisia toimintasuunnitelmia, jotka toteutetaan käytännössä.

 

Tämä onnistuu systemaattisen työskentelyn avulla, joka alkaa nykytilan analyysistä ja päättyy toimintasuunnitelmaan, jossa on huomioitu myös resurssien rajallisuus.

 

Tulokset näkyvät välittömästi organisaation arjessa.