Julkaisut

Kirja

Isohookana, Heli (2007), Yrityksen markkinointiviestintä, WSOYpro, Helsinki. 323 sivua.

Kirjan toinen painos on ilmestynyt elokuussa 2011.

 

Kirja on suosittu, käytännönläheinen perusteos opiskelijoille, alan ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat kehittää yrityksensä tai yhteisönsä viestintää.

 

Kirjassa luodaan kokonaisvaltainen kuva yrityksen viestinnästä. Sisällön painopisteenä on markkinointiviestintä, mutta kirjassa käsitellään myös yritysviestintä sekä sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä. Nämä kolme viestinnän osa-aluetta muodostavat integroidun kokonaisuuden, jossa ne vaikuttavat toinen toisiinsa.

 

Kirjan tietoja voidaan hyvin soveltaa myös muihin yhteisöihin sekä julkiselle sektorille.

 

Kirjan pääluvut


1. Viestinnän merkitys yrityksen toiminnassa

2. Markkinointi ja viestintä

3. Markkinointiviestinnän suunnittelu

4. Markkinointiviestinnän osa-alueet ja keinot

5. Yritysviestintä

6. Sisäinen viestintä

7. Verkko- ja mobiiliviestintä

8. Markkinointiviestinnän integrointi

9. Esimerkit

 

Muut julkaisut

Heli Isohookana on kirjoittanut useita aineistoja Markkinointi-instituutin koulutusohjelmiin, muun muassa "Markkinointiviestintä, osat I ja II". Hän on ollut mukana myös markkinointiviestinnän verkkoaineiston sisällön suunnitteluprojektissa.

 

Markkinointi-instituutin sisäiseen käyttöön hän on kirjoittanut aineiston ”Action Learning - Toimintaoppiminen”.

 Yrityksen markkinointiviestintä -kirja on saatavilla kirjakaupoista tai www.sanomapro.fi tai muista verkko-kirjakaupoista.

Kirjan voi lainata hyvin varustetuista kirjastoista.