NYT ajankohtainen seminaari!

 

KOHDATAAN - KUUNNELLAAN

- vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin rakentajana

 

Tämä uusi ohjelma räätälöidään yrityksille ja yhteisöille.

 

Arjen kiireissä emme tule aina ajatelleeksi millainen vaikutus meillä on toinen toistemme hyvinvointiin. Kohtaammepa kasvokkain tai verkossa, töissä tai kotona, jätämme aina jäljen tunteisiin ja yhteiseen tunneilmastoon. Yksi ratkaisevista hyvinvointia rakentavista tekijöistä on tapa, jolla olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Mitä sanomme, miten sanomme, miten toimimme, kuuntelemmeko aidosti?

 

Tämän valmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtämiseen hyvinvoinnin luojana.

 

OHJELMA (viitteellinen)

 

13.00 Tervetuloa

Heli Isohookana ja Päivi Elovaara

 

13.10 Viestintä voimavarana ja organisaatiokulttuurin rakentajana 

Heli Isohookana, heliet oy

 

- hyvän viestinnän kulmakivet

- omien arjen viestintävalmiuksien kehittäminen

- työyhteisöviestintä, arvot ja organisaation kulttuuri

- työelämän moninaiset viestintätilanteet ja kipupisteet

- kulttuurit kohtaavat tai ohittavat toisensa

 

14.20 Iltapäiväkahvit 

 

14.40 Hyvä ja paha puhe - sinä ja minä rakennamme työpaikan ilmapiiriä

Päivi Elovaara, Unelmapuu Oy

 

- kunnioittava kohtaaminen

- turvallisen vuorovaikutusilmapiirin luominen

- omien tunteiden johtaminen

- sisäisen puheen vaikutus itseen ja toisiin

- ikävien tunteiden kohtaaminen ja käsittely

- eteenpäin vievien tunntilojen luominen 

  

15.45 Miten tästä eteenpäin? 

- omat askeleeni

 

16.00 Päätössanat

 

Lisätiedot: Heli Isohookana, 040 7005 888, heliet@heliet.fi

Yhteistyössä: heliet oy ja Unelmapuu Oy

www.heliet.fi, www.unelmapuu.fi

 
 

Intia ja sen liiketoimintakulttuuri

Cultural Intelligence - India

 

Onko yrityksenne suunnittelemassa tai juuri aloittanut liiketoiminnan Intiassa? Onko henkilöstönne valmennettu kohtaamaan myös toisenlainen liiketoimintakulttuuri?

 

Cultural Intelligence - India -koulutus kehittää osallistujan valmiuksia toimia menestyksekkäästi intialaisten kollegoiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Koulutus sopii Intiaan lähteville, siellä jo työskenteleville sekä koko henkilöstölle Intiaan perehdyttämiseksi. 

 

Valmennukset räätälöidään yrityksen omiin tarpeisiin puolen päivän mittaisesta luennosta kuukauden pituiseen valmennusohjelmaan saakka.

 

Valmennukset voidaan toteuttaa sekä ryhmille että yksilöille.

Tarpeen mukaan valmennukseen otetaan mukaan myös muita alan asiantuntijoita.